Disclaimer

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden, echter, wij kunnen niet instaan voor 100% juistheid. Daarom zijn alle genoemde prijzen en informatie op onze website onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten. 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.